1944
Geboren te Ukkel op 4 december 1944, als oudste zoon van dertien kinderen van Ursmar Antoon Ampe Apotheker te Mortsel en Rose-Marie van Nuland

1965-1968
Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint Lucas, te Brussel
1996-1970
Academie voor Schone Kunsten te Mechelen
1978
Docent (illustratief ontwerpen) aan de Hogeschool West Brabant, Academie voor Beeldende Kunsten, Sint Joost Breda (NL)
1982-1983
Docent aan het Sint Lucas Paviljoen, Antwerpen (België)
1983-1985
Docent aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint Lucas, Brussel, België
1984-1985
Docent aan het Hoger Insituut voor Architectuur Sint Lucas, Schaarbeek, Brussel

Wie kijkt naar het werk van Dominique Ampe, naar zijn olies en zijn gemengde technieken, wordt de lagen van het bestaan gewaar, treedt binnen ineen trompe-l'oeil en treft er zijn eigen schaduw aan.
De ogenschijnlijk lege ruimte is bewoond,
want de dragers zijn luchtige wezens die beurtelings doel en middel zijn, tastbare realiteit die in de wanden wegglijdt als men nadert.
De kunstenaar schrijft en
schildert, neuriet en bezweert. Hij benadert de werkelijkheid vanuit diverse schuilhoeken en verschalkt haar door zijn penseel of zijn pennetje achter te laten en het de kans te geven om vanuit het scheppen van een fictie zelf fictie te worden of vanuit het evoceren van een werkelijkheid de eigen werkelijkheid te verlaten en de dodelijke sprong van het gedachte worden te wagen.
De taferelen die Dominique Ampe bedenkt en schildert zijn rijke en discrete dromen die zich in de geometrie van de
werkelijkheid hebben genesteld en slechts brokstukken van hun wezen de kans bieden om te ontsnappen.

Tekst
Hugo Brutin, Oostende
Arts A.A., december 2001nr.326